Prawa autorskie

Autorka zezwala na niekomercyjną publikację i rozpowszechnianie w Internecie oraz wykorzystanie na użytek niekomercyjny i własny jej graficznych prac autorskich zamieszczonych na jej oficjalnym fanpage'u oraz na blogu. Warunkiem jest poinformowanie autorki o użyciu danej pracy, podpisanie grafiki oraz zamieszczenie źródła odsyłającego do strony/stron autorki, jeśli dane medium to umożliwia.

!UWAGA! Pozwolenie nie obejmuje wykorzystywania cudzych prac publikowanych na fanpage'u i blogu, ani prac wykonanych dla kogoś innego, do których autorka nie posiada praw. 

  • Autorka nie zezwala na publikację jej prac na stronach lub w kontekstach niezgodnych z prawem, mających na celu obrażanie kogoś lub nawoływanie do nienawiści. 
  • Nie zezwala także na dokonywanie modyfikacji prac bez uprzedniego kontaktu z nią. 
  • Autorka zastrzega sobie również prawo do weryfikacji miejsc, w których zamieszczone mogą być jej prace i cofnięcia pozwolenia na publikację lub użytkowanie danej pracy bez podania przyczyny. . 
Wykorzystanie prac w celach reklamowych - komercyjnych lub niekomercyjnych - wymaga indywidualnej konsultacji z autorką.

Brak komentarzy

Publikowanie komentarza

TOP